Claus per organitzar un bon control d’accés en un espectacle

Claus per organitzar un bon control d’accés en un espectacle

El control d’accés en un espectacle va molt més enllà de deixar passar el públic i partir l’entrada perquè no es pugui reutilitzar. El control d’accés és, de fet, la clau de volta en l’organització d’un espectacle, ja que és la base perquè la gestió d’entrades es completi de forma fidedigna, perquè es respectin els preus i condicions de compra […]