El pla del sector cultural per tornar a començar

La represa del sector cultural en temps del covid-19 és un repte majúscul per protegir espectadors, artistes i treballadors. Per sort, amb el pas de les setmanes comencem a comptar amb protocols i plans de prevenció de riscos laborals que concreten la forma d’organitzar les funcions i els esdeveniments d’una manera segura.

Prepareu les vostres mascaretes i gels hidroalcohòlics, perquè l’espectacle continua!

En aquest post recollirem algunes de les principals recomanacions i mesures de contingència que us ajudaran a reprendre l’activitat cultural d’una manera viable i segura. Comencem!  

Pla de represa del sector cultural

El Departament de Cultura de la Generalitat ha difós un protocol per a la represa de les arts escèniques i culturals. L’objectiu és fer compatible la seguretat dels treballadors culturals i del públic, i la viabilitat econòmica d’un sector fortament impactat pel covid-19 i les conseqüents mesures de confinament i distància social.

Resumidament, aquestes són les principals mesures que recomana el protocol de la Generalitat per protegir els espectadors:

 • Venda online d’entrades o preferència pel pagament amb targeta. En qualsevol cas, els datàfons han d’estar desinfectats i les taquilles protegides amb distància de seguretat o mampares.
 • Aforament màxim de 3.000 persones en espectacles a l’aire lliure i de 2.000 persones en espais tancats, sempre que les localitats estiguin preassignades. En cas que no sigui així, la limitació serà de 2.000 i 1.000 persones, respectivament.
 • Registre del nombre d’espectadors o preassignació de butaques per tal de controlar l’aforament i garantir una distància de seguretat d’1,5 metres. Els espectadors que formin part del mateix grup de convivència habitual no hauran de mantenir aquesta distància. 
 • Desinfecció de les zones d’ús comú i dels seients abans de cada espectacle.
 • Ventilació de l’equipament com a mínim tres vegades al dia durant 10 minuts, i abans de la funció.
 • Ús obligatori de la mascareta.
 • Disponibilitat de gels hidroalcohòlics per al públic i els treballadors a l’entrada del recinte.
 • Controls d’accés i de sortida independents per evitar l’encreuament de persones, així com la divisió de l’espai per sectors i l’obertura de portes amb antelació perquè l’arribada a la sala sigui esglaonada.
 • Informació en diferents formats, com cartells, infografies i senyalització, sobre les mesures higièniques que els espectadors han de respectar i sobre els itineraris que han de seguir al llarg de la sala per tal que no es produeixin aglomeracions.
 • Retirada de fulletons, catàlegs i altres objectes que el públic hagi d’agafar amb les mans.
 • Eliminació de les pauses intermèdies sempre que sigui possible.  
 • Ocupació màxima dels lavabos d’un 50% sobre el nombre total de cabines o urinaris. A més, hi haurà sabó o gel hidroalcohòlic, i es faran servir tovalloletes d’un sol ús.
 • En cas que es venguin productes de merchandising, el comprador no ha de tenir accés directe als productes; serà el venedor qui els facilitarà.

Cal recordar que, amb motiu de l’augment de casos de coronavirus a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Conselleria de Salut va emetre una resolució el passat 31 de juliol segons la qual les sales de teatre de Barcelona podran obrir sempre que garanteixin una ocupació màxima del 50%. Aquesta mesura tindrà vigència, almenys, fins a mitjans d’agost, i s’actualitzarà en funció de com evolucioni la situació epidemiològica.  

Protegir els artistes i treballadors

El pla de represa del sector cultural traçat per la Generalitat també inclou directrius per protegir els artistes i el personal tècnic de les sales d’espectacles. Mantenir la distància de seguretat, utilitzar equipament de protecció i desinfectar la roba i les eines de treball són algunes de les recomanacions comunes per als diversos treballadors dels espais culturals.

Per exemple, els professionals de perruqueria i maquillatge hauran de protegir-se amb pantalles facials i mascaretes, i optar per pinzells i esponges d’un sol ús per evitar el contacte directe amb els actors.

A més, les entrades i els descansos han de ser esglaonats per evitar l’acumulació de treballadors, i només entraran a les sales d’assaig les persones imprescindibles.

En el cas de les companyies amb membres que hagin tingut contacte durant almenys catorze dies i hagin donat negatiu en un test de covid-19 homologat, podran considerar-se grups de convivència habitual i, per tant, quedaran alliberades de mantenir la distància de seguretat i de dur mascareta. A més, els components podran compartir camerino.

En el cas dels concerts simfònics i altres espectacles musicals, es recomana organitzar l’escenari per mantenir la distància entre els músics, i que cada artista tingui cura del seu instrument i material d’assaig. També és important desinfectar les tecles dels pianos.

Com veieu, el sector cultural s’està reinventant i es fa més necessària que mai l’organització i la gestió de tots els detalls, des dels assajos fins a la sortida d’un espectacle, passant pel procés de compra de les entrades. Si ho necessites, a 4Tickets t’ajudarem a trobar la forma més viable de reprendre l’activitat

4TICKETS - Tots els drets reservats © 2022