5 obstacles en la gestió d’entrades i com esquivar-los

L’organització impecable d’un esdeveniment o espectacle és aquella que passa desapercebuda. Si aconseguim que l’espectador es centri en gaudir dels actors, dels músics i dels esportistes, i que s’oblidi de tota la logística que hi ha a l’altre costat del teló, haurem complert el nostre objectiu.

A partir de la nostra experiència en e-ticketing, hem comprovat que la gestió de la venda d’entrades és determinant en la satisfacció de l’espectador. Com a conseqüència d’això, també la imatge de marca d’un promotor cultural, d’una botiga de tiquets o d’una sala d’actuacions es veu afectada, positivament o negativa, pel funcionament del procés de compra i de l’atenció postvenda.

L’adquisició d’un tiquet no té res a veure amb la qualitat d’una obra teatral. No obstant això, la recepció d’aquesta per part del públic sí que es veurà alterada per l’organització que gira al voltant de l’espectacle.

Molt probablement aquests engranatges gairebé no s’apreciaran si tot funciona correctament, però en cas que es produeixin errors, la crisi de confiança entre espectador i empresa cultural estarà servida. La imatge negativa també s’estendrà com una taca d’oli cap a l’artista i l’espectacle en si, de manera que la relació entre els creadors i l’empresa cultural podria quedar malmesa.

Que el seient d’un espectador ja estigui ocupat, que la seva entrada no s’imprimeixi correctament a la taquilla o que un venedor no autoritzat ofereixi tiquets amb uns preus desorbitats atempten no només contra l’experiència de l’espectacle, sinó també contra la facturació i els beneficis del promotor cultural.

Hem analitzat els cinc problemes més comuns en la gestió d’entrades d’un espectacle. Per sort, l’experiència que hem adquirit assessorant els nostres clients també ens permet identificar les solucions.

1. Revenda d’entrades

El món de l’espectacle no s’escapa de l’especulació: la revenda d’entrades constitueix una espiral perversa que s’ha aguditzat amb l’eclosió dels canals de venda online. Els inconvenients d’aquesta pràctica fraudulenta són nombrosos, i la majoria de cops acaben perjudicant tant el comprador com el promotor cultural.

En primer lloc, cal tenir en compte que la revenda d’entrades en esdeveniments amb alta demanda es basa en l’encariment del tiquet respecte el preu original. Això afecta el comprador i desbarata la política de preus d’una empresa cultural, la qual cosa amenaça a perjudicar la seva imatge.

En segon lloc, la revenda d’entrades pot derivar en una situació de descontrol en la gestió dels tiquets. Fins i tot es poden donar situacions realment compromeses pel fet que dos espectadors tinguin atribuït el mateix seient, tot i que el més habitual és que el comprador no pugui superar el control d’accés en haver adquirit l’entrada en un sistema no oficial.

Per prevenir aquests imprevistos, recomanem als promotors culturals la utilització de lectors de DNI ubicats als controls d’accés. Aquesta solució verifica de forma automàtica si el document d’identitat de l’usuari es correspon amb l’entrada.

2. Ús fraudulent de carnets de descompte

Oferir descomptes a determinats sectors del públic, per exemple als joves, és una bona mesura per incentivar la venda d’entrades. Aquí, però, entra en joc la picaresca: hi ha espectadors que, a l’hora de comprar el seu tiquet, escullen l’opció de descompte tot i no complir els requisits. Si no es disposa d’un sistema que pugui validar i confirmar el descompte, aquesta estratègia pot traduir-se en centenars d’euros que la sala d’espectacles deixa de guanyar.

A 4Tickets comptem amb dos mecanismes per combatre aquest frau. En primer lloc, en el control d’accessos podem utilitzar lectors de tiquets que sonen de forma diferent quan l’entrada s’ha adquirit amb algun descompte que requereix acreditació. Si l’espectador no demostra que compleix els requisits per gaudir d’aquesta promoció, no podrà entrar o haurà d’abonar la diferència.

En segon lloc, les nostres plataformes de venda de tiquets estan integrades amb el Carnet Jove i altres programes de descompte semblants. D’aquesta manera, en comprar entrades per a un espectacle, l’usuari ha d’introduir el codi del seu carnet. Automàticament, el sistema verificarà si aquest és vigent abans d’acceptar la compra.

3. Cancel·lacions d’espectacles

Per guanyar-se la confiança plena dels espectadors, un promotor cultural ha de preveure qualsevol imprevist que pugui suposar la cancel·lació d’una obra de teatre o concert. Aquestes contingències generen un mal de cap considerable, ja que ens obliguen a ser molt proactius en l’atenció al client que ja havia comprat les entrades. Al mateix temps, generen problemes comptables relacionats amb els impostos que ja s’havien declarat.

A 4Tickets coordinem l’operativa per fer front a aquestes situacions. El més urgent és enviar una newsletter als mails dels espectadors que havien adquirit les entrades. En aquest correu electrònic comuniquem la situació i les alternatives que proposa el promotor, ja siguin la devolució de l’import dels tiquets o el canvi per a una altra sessió.

Cal recordar que, en el moment de comprar les entrades, els usuaris sempre han d’introduir el seu correu electrònic i un número de telèfon. Aquestes dades ens seran realment útils per oferir la millor assistència postvenda als clients.

4. Canvi d’entrades

En ocasions, els imprevistos no arriben de la banda dels creadors d’un esdeveniment, sinó del públic. Quan a un espectador li sorgeix algun impediment per assistir a una funció, valora molt positivament que el promotor li ofereixi la possibilitat de canviar la data de l’entrada.

En cas que el promotor autoritzi aquestes modificacions, el sistema de 4Tickets permet generar els canvis tan aviat com l’espectador es posa en contacte amb nosaltres. I el més important: qualsevol variació queda automàticament registrada i sincronitzada en el sistema perquè sempre tinguem clar l’aforament previst.

5. Problemes tècnics d’última hora

Si la capacitat de reacció és important per satisfer les necessitats dels espectadors, encara resulta més imprescindible quan els imprevistos succeeixen el mateix dia de l’espectacle, fins i tot quan està sonant el timbre d’inici de funció.

Pot passar que la impressora de tiquets estigui avariada. O que s’hagi superat l’hora límit per treure les entrades i els espectadors que estan fent cua es quedin sense. O que el recinte no disposi de connexió wifi.

En tots aquests casos, 4Tickets dona suport als promotors amb solucions tecnològiques i personal de sala especialitzat. A més, comptem amb un servei de guàrdia 365 dies a l’any per assegurar l’atenció a compradors, promotors i taquilles.

L’important sempre és que l’espectacle continuï.

4TICKETS - Tots els drets reservats © 2022