Què pot fer el màrqueting digital cultural per impulsar la teva temporada d’espectacles?

La democratització de l’oferta cultural ha obert un camí ple d’avantatges, però també ha multiplicat la competència dins els sectors de la cultura i l’entreteniment, fet que obliga les empreses d’espectacles a afinar la seva estratègia per arribar a nous públics i atreure’ls, així com per consolidar el públic actual.   

La democratització de l’oferta cultural ha obert un camí ple d’avantatges, però també ha multiplicat la competència dins els sectors de la cultura i l’entreteniment, fet que obliga les empreses d’espectacles a afinar la seva estratègia per arribar a nous públics i atreure’ls, així com per consolidar el públic actual.   

En temps de Netflix, videojocs i smartphones, com pot una empresa cultural donar a conèixer la seva oferta i fer-la irresistible? Precisament, mitjançant tècniques de màrqueting digital cultural.

Per què el màrqueting digital cultural?

Una estratègia de màrqueting digital cultural que sol traduir-se en un augment de la venda d’entrades passa necessàriament per aquests pilars:

  • Definir molt bé els targets o públics objectius: només d’aquesta manera optimitzaràs al màxim els recursos que destines a les accions de promoció i marketing, apuntant precisament al tipus de persona que pot estar més interessada en la teva cartellera. És convenient sortir de la zona de confort i anar a buscar nous perfils, però cal tenir en compte que part de la teva programació d’espectacles haurà d’estar enfocada a aquest nou perfil.
  • Conèixer i escoltar el teu públic: no es tracta només de fidelitzar l’espectador que acudeix puntual el dia de l’estrena, sinó també de prendre nota dels seus suggeriments, queixes i inquietuds, per poder millorar els espectacles i serveis que ofereixes i fins i tot diversificar la teva oferta per augmentar les vendes entre el teu públic habitual. El millor futur client és el que ja seu a les butaques de la teva sala.
  • Comunicar: des de campanyes en xarxes socials i publicitat online en motors de recerca com Google, des de pàgines web optimitzades amb SEO fins a Newsletters amb entrevistes i ofertes exclusives que envies als teus espectadors més fidels, fins a accions amb influencers, entre d’altres accions. Tot comunica i ajuda a traslladar el teu missatge més enllà de la quarta paret. Conèixer bé el teu producte, el públic al qual vols seduir i els mitjans que tens al teu abast són el triangle que et permetrà dissenyar campanyes de màrqueting digital cultural ajustades a les necessitats del teu negoci, sense fer inversions que acaben en no-res.

Avantatges del marketing digital cultural

En cas que siguis una de les entitats que es beneficien d’aquest ajut, a 4Tickets posem a la teva disposició el coneixement que hem adquirit al llarg dels darrers anys assessorant empreses culturals en qüestions de marketing.

De fet, les eines que ja et dona la nostra plataforma de ticketing (relació directa amb els espectadors, dades de contacte del comprador d’entrades, experiència de compra i servei postvenda satisfactoris, etc.) són un molt bon punt de partida per dissenyar un pla de marketing cultural eficaç.

Alguns dels avantatges i eines del màrqueting digital cultural que et podem ajudar a implementar són:

  • Potenciar la venda multicanal de tickets amb experiències d’ús satisfactòries (ordinador, mòbil, tablet…) i una plataforma d’entrades pròpia personalitzada per als teus espectacles.
  • Conèixer els hàbits de compra i consum del teu públic per tal de fidelitzar-lo i afavorir les vendes creuades.
  • Identificar nous públics i establir accions per arribar-hi.
  • Interpretar estadístiques de venda per desenvolupar noves estratègies. 
  • Convertir el teu servei postvenda en un venedor de futur: facilitar el canvi d’entrades o recordar als abonats la data de caducitat dels seus tickets enforteix la relació de confiança amb l’espectador.  

T’acompanyem en la creació de la teva Estratègia de Comunicació Online

Per a qualsevol entitat cultural és important comptar amb una estratègia de comunicació i marketing online a causa de la diversitat dels seus públics.

Des de 4Tickets podem acompanyar-te des de la consultoria inicial, dividida en cinc grans blocs:

1. Exploració

Analitzarem la situació actual de la teva empresa i de la competència, revisant també temporades anteriors. També auditem totes les eines utilitzades i generem un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) amb conclusions, que serà el punt de partida per a tota l’optimització de la teva estratègia de comunicació online.

2. Objectius

Determinarem els objectius SMART, l’acrònim d’Specific (Específics), Measurable (Mesurables), Attainable (Assolibles), Relevant (Rellevants) i Timely (Temporals). És a dir, no és el mateix voler “arribar a nous públics” que “vull augmentar un 10% els usuaris nous que visiten el meu web el pròxim mes” o “vull augmentar un 15% l’abast de les meves publicacions a xarxes socials durant el pròxim trimestre”. També determinarem quins seran els indicadors que seguirem per analitzar aquests objectius i l’embut de conversió o el journey de l’usuari, és a dir, el camí que aquest segueix des del descobriment fins a la compra i la recomanació del nostre esdeveniment.  

3. Definició dels segments estratègics

Proposarem una classificació dels diferents segments de públic, segons comportament, interessos, dades sociodemogràfiques, ubicació… També determinarem la proposta de valor per a cada un d’aquests segments.

4. Pla d’acció

Definirem l’estratègia digital a seguir per a la consecució dels objectius marcats i totes les accions relacionades.

5. Gestió de públics

Pla estratègic per a l’optimització dels diferents segments i les accions programades per a cada un d’ells.

Si necessites que t’ajudem a portar a terme una estratègia de màrqueting cultural, posa’t en contacte amb  nosaltres.

Articles relacionats

4TICKETS - Tots els drets reservats © 2022